Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin

W dniu 19.03.2024 r. została podpisana umowa dofinansowania projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Barcin”
ze środków dla działania 8.12 Fundusze Europejskie dla
Kujaw i Pomorza 2021-2027.
Projekt zakłada rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także podnoszenie kwalifikacji/kompetencji kadry
nauczycieli szkół podstawowych w gminie Barcin i liceum w Barcinie. Oprócz zajęć
dodatkowych dla uczniów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, wszystkie szkoły
zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne a ponadto powstanie Sala Doświadczania
Świata w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie.
Realizacja projektu przewidziana jest od 02.05.2024 r. do 31.08.2026 r. (zajęcia z uczniami
odbywać się będą w roku szkolnym 2024/2025, 2025/2026).
Zadania/działania w projekcie:


ZADANIE NR 1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej
w Mamliczu (SPM)

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:
a) rozwijające z j.angielskiego,
b) wyrównawcze z informatyki,
c) wyrównawcze z matematyki,
d) rozwijające matematyczno-informatyczne.
2) Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/grupowe - w
zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/ orzeczenia poradni PPP,
realizacja zgodnie z ich zaleceniami:
a) arteterapia,
b) zajęcia logopedyczne,
c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów kl.1-3.
 

ZADANIE NR 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Piechcinie (SPP)

1) Zajęcia rozwijające komp. kluczowe uczniów:
a) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VIII,
b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VI-VII,
c) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV-V,
d) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl.VI-VII,
e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,
f) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV-VI,
g) Zajęcia rozwijające z informatyki z elementami programowania dla uczniów klas IV-VI.
2) Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/ grupowe - w
zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/orzeczenia poradni PPP,
realizacja zgodnie z ich zaleceniami:
a) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami integracji sensorycznej,
b) Zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-IV,
c) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej.
 

ZADANIE NR 3 Utworzenie Sali Doświadczania Świata w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Piechcinie (SPP)

Zadanie dotyczy adaptacji pomieszczenia (roboty i stałe wyposażenie) w SPP - miejsce
konieczne do realizacji zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
ZADANIE NR 4 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie (SP1)

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:
a)Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VI-VII,
b)Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII,
c)Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl.VI-VII,
d)Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII,
e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,
f)Zajęcia rozwijające z matematyki z zastosowaniem gier dydaktycznych dla uczniów klas IV-V,
g)Zajęcia rozwijające z chemii,
h)Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów kl. V-VI,
i) Zajęcia rozwijające z biologii dla uczniów kl. V-VI,
2)Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/grupowe -w
zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/ orzeczenia poradni PPP,
realizacja zgodnie z ich zaleceniami:
a) zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej dla uczniów
kl. IV,
b) zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej dla uczniów
kl. VII.
 

ZADANIE NR 5 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie ( w ramach Zespołu Szkół w Barcinie)

1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:
a) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. IV -V,
b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów kl. VI -VII,
c) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas VIII,
d) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl. IV-V,
e) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl. VI-VII,
f) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klasy VIII,
g) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,
h) Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów kl. VII-VIII,
i) Zajęcia z programowania dla uczniów kl. IV-V,
j) Zajęcia z programowania dla uczniów kl.VI-VII.
2) Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych indywidualne/grupowe - w
zależności od potrzeb, skierowane do uczniów posiadających opinie/ orzeczenia poradni PPP,
realizacja zgodnie z ich zaleceniami:
a) Terapia czaszkowo-krzyżowa,
b) Zajęcia logopedyczne,
c) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- grupa młodsza-klasy 1-3,
d) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne - grupa starsza - klasy 4-8,
e) Bajkoterapia,
f) Muzykoterapia,
g) Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się.
ZADANIE NR 6 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Barcinie (w ramach Zespołu Szkół w Barcinie)
1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów:
a) Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego (na poziomie pre-intermediate),
b) Zajęcia rozwijające z j. angielskiego na poziomie intermediate,
c) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 3-4.
 

ZADANIE NR 7 Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, studia
podyplomowe dla nauczycieli: Szkoły Podstawowej im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie,
Zespołu Szkół w Barcinie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie,
Szkoły Podstawowej w Mamliczu).
Grupę docelową stanowią uczniowie 5 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Barcin: Szkoły Podstawowej im. dra Stanisława Krzysia w Barcinie, Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Brzechwy w Barcinie (w ramach Zespół Szkół w Barcinie), Liceum Ogólnokształcącego
w Barcinie (w ramach Zespół Szkół w Barcinie), Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Piechcinie, Szkoły Podstawowej w Mamliczu oraz nauczyciele tych szkół.
Zaplanowano objęcie wsparciem: 5 szkół (4 szkoły podstawowe – SP1, SP2 ( w ramach Zespołu
Szkół), SPM, SPP i Liceum Ogólnokształcące (w ramach Zespołu Szkół), 369 uczniów tych szkół,
w tym 92 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych i 277 uczniów
rozwijających kompetencje kluczowe, 43 nauczycieli SP1, SPP, SPM, Zespołu Szkół w Barcinie.
Zaplanowane rezultaty projektu: liczba przedstawicieli kadry szkół, którzy uzyskali kwalifikacje
po opuszczeniu programu – 35 osób, liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje – 296, wskaźniki
wspólne: liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparcie w programie – 11.
 

Wartość projektu: 1 096 748,40 zł,
Dofinansowanie łącznie: 987 073,56 zł, w tym:
Wkład Funduszy Europejskich: 932 236,14 zł
Budżet Państwa: 54 837,42 zł
Wkład własny: 109 674,84 zł
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Niesyn

Data wytworzenia:
13 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Niesyn

Data publikacji:
13 cze 2024, godz. 09:38

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Niesyn

Data aktualizacji:
13 cze 2024, godz. 09:51