Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie, ul. 11 Listopada 5, 88-192 Piechcin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera część plików w formacie PDF.
 • Są to między innymi skany dokumentów, które szkoła posiada w wersji papierowej lub też zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań, by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Kiciński.
 • E-mail: sekretariat_zps1@vp.pl
 • Telefon: 523837229

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie
 • Adres: ul. 11 Listopada 5, 88-192 Piechcin
 • E-mail: sekretariat_zps1@vp.pl
 • Telefon: 523837229

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest w części przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada podjazd, windę (dźwig) w hali sportowej oraz toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Niesyn

Data wytworzenia:
15 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Niesyn

Data publikacji:
15 mar 2024, godz. 12:55

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Niesyn

Data aktualizacji:
15 mar 2024, godz. 13:02