Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Instrukcja korzystania z BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

Z kolei aktem wykonawczym regulującym:

  • wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej,
  • zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na Stronie Głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 Nr 10, poz. 68).


BIP składa się z:

    Menu głównego zawierającego przejścia do:
        najczęściej używanych działów BIP szkoły,
        mapy stron BIP szkoły,
        serwisu BIP.GOV.PL


    Mapa stron BIP szkoły składa się z:
        Drzewa kategorii zawierającego odnośniki do podstron BIP;
        Modułu wyszukującego znajdującego się pod logiem BIP;
        Okna głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP;

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

    kto i kiedy wytworzył dany dokument,
    kto i kiedy wprowadził dany dokument do Biuletynu,
    kto i kiedy zmodyfikował dany dokument.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Niesyn

Data wytworzenia:
22 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Niesyn

Data publikacji:
22 lut 2024, godz. 20:56

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Niesyn

Data aktualizacji:
22 lut 2024, godz. 20:56